Zwroty i reklamacje

Rozpatrywanie reklamacji Klientów Sklepu Internetowego i odstąpienia od umowy:

Przyjęcie reklamacji

Reklamacje sklepu internetowego rozpatrywane są na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przesłanych w formie mailowej na adres box@zakladyboleslawiec.com lub w formie pisemnej przesłane do siedziby Zakładów. Zasady reklamacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Reklamacjom podlegają:

 1. różnice ilościowe wynikające z nieprawidłowo zrealizowanego zamówienia oraz niezgodności stanu faktycznego otrzymanego towaru z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem)
 2. wady fabryczne,
 3. uszkodzenia mechaniczne podczas transportu.

Zasady rozpatrywania reklamacji:

 1. Reklamacje sklepu internetowego rozpatrywane są na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przesłanych w formie mailowej.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu, dokumentacją zdjęciową i oczekiwaniami konsumenta, Dział Sprzedaży Internetowej przekazuje do Działu Kontroli Jakości celem oceny zasadności reklamacji.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji i wymiany wyrobu Sklep na podstawie wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej wyrób na wymianę.
 5. W przypadku żądania przez konsumenta, zwrotu poniesionych kosztów zakupu Pracownik sklepu internetowego na podstawie protokołu reklamacyjnego dokonuje korekty faktury, która automatycznie zwraca środki na konto klienta.

Odstąpienia:

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub części bez podania przyczyny w ciągu 14 dni w terminie wskazanym w art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, to jest:

 1. Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

W celu odstąpienia od umowy należy przesłać wypełniony formularz odstąpienia wraz z towarem na adres Zakładów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego.